Feminismen är en bred kyrka och dess idéer och krav kan appliceras på de flesta områden. Traditionellt i politiken har många feministiskt profilerade individer jobbat mycket med “mjuka” frågor, som socialtjänst och liknande. De senaste åren har dock även andra politikområden fått ett feministiskt fokus. Ett exempel på det är den feministiska utrikespolitik som lanserades 2014 där en feministisk grundsyn ska genomsyra Sveriges internationella relationer. Ett annat traditionellt “hårt” område där feminismen börjar göra sig hörd är stadsplaneringen. Hur bygger vi våra städer, och för vem?

Varför feministisk stadsplanering

Städer är generellt sett planerade för män, av män. Och då särskilt bilburna män. Kvinnor och kvinnors behov har osynliggjorts och fått stå tillbaka. Det kan handla om såna saker som att bilvägar alltid snöröjs före trottoarer. Eller att belysning i parker och på gångvägar inte är tillräcklig vilket skapar otrygghet och gör att kvinnor får en inskränkt rörelsefrihet då det är de som har störst rädsla för att utsättas för brott.

Den här typen av tänk kan även appliceras på den mindre nivån. Om du är med i styrelsen för en bostadsrättsförening eller på annat sätt arbetar med fastigheter är det något du kan ta med i beaktning om du upphandlar fastighetsförvaltning från till exempel nabo.se. När du ber nabo.se om en offert, se till att vara tydlig med att de ska prioritera alla områden som har påverkan på bägge könen. Att se till att det är lätt att ta sig ut genom porten när det är snö eller is ute ska vara lika självklart som att kunna köra upp bilen ur garaget.

Politiken styr

All form av stadsplanering styrs av politiker. Du som vill bidra till att utveckla en mer feministisk politik på området kan därför göra det genom at engagera dig i ett parti och se till att hamna i Tekniska Nämnden eller Trafikförvaltningen, eller i styrelsen för ett kommunalt bostadsbolag. Det är bara genom att ta sig in där besluten fattas som förändring kan ske. Det finns också ett Nätverk för feministisk stadsplanering som framförallt riktar sig till yrkesverksamma i samhällsbyggnadssektorn. Om du jobbar där är de en bra lobbyorganisation att gå med i för att utbyta idéer och i organiserad form påverka beslutsfattare i hela Sverige.