Idag är det i de flesta länder i världen en självklarhet att kvinnor, precis som män, ska få rösta. Så har det dock långtifrån alltid varit – i Liechtenstein infördes allmän rösträtt för kvinnor så sent som 1984. I Sverige har utvecklingen mot jämställdhet gått snabbare än så.

Kvinnlig rösträtt fanns faktiskt i begränsad form redan under 1700-talet i Sverige. Genom frihetstidens konstitution 1718 tilläts skattebetalande och myndiga medborgare rösträtt. Begränsningen bestod i att man som kvinna var tvungen att vara änka för att ha rösträtt, eftersom man annars inte var myndig – antingen ens far eller ens make var ens förmyndare. Mellan åren 1726 och 1742 deltog kvinnor i 30 procent av alla val. Det fanns dock ett motstånd mot att kvinnor röstade, och deras rätt att delta i valen begränsades gradvis från och med 1758 – först uteslöts kvinnor från de lokala borgmästarvalen, och senare från riksdagsvalen, enbart med hänvisning till deras kön.C1910_Signe_Bergman_Swedish_suffragist

Under hela 1800-talet var antalet kvinnor som uppnådde de krav som ställdes för rösträtt försumbart. Förändringens vindar började inte blåsa på allvar förrän i slutet av det århundradet, då det 1884 kom in en motion om kvinnlig rösträtt till riksdagens andra kammare. Även om den motionen fick klent stöd började kampen för kvinnlig rösträtt i början på 1900-talet, framförallt i och med bildandet av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Föreningen samlade kvinnor från alla politiska inriktningar, och hade som mest 17 000 medlemmar. År 1913 anordnade de en masspetition, och samlade in 350 000 underskrifter för kvinnlig rösträtt. När frågan nästa gång kom upp i andra kammaren fanns en majoritet för kvinnlig rösträtt, och 1919 togs beslutet att införa allmän kvinnlig rösträtt i kommunala val. Förändringen i grundlagen infördes 1921, och samma år hölls det första valet till andra kammaren där kvinnor deltog. Då hade alla svenska medborgare som fyllt 23 år före valet rösträtt, män såväl som kvinnor.

Om du är intresserad av historia, och kanske i synnerhet kvinnohistoria, är det bästa stället för att leta efter föremål och böcker som rör kvinnohistoria allaannonser.nu. Då letar du nämligen samtidigt på de flesta annonssidorna, och har större chans att hitta ett sällsynt fynd.