Kampen för kvinnors jämställdhet och lika rättigheter är global, och har handlat om allt från rösträtt till lika lön och rätt till barnomsorg. En rättighet som under lång tid förnekats kvinnor i vissa länder är rätten att köra bil. Många förkämpar i Saudiarabien för kvinnors rätt till bilkörning har förlorat jobbet eller satts i fängelse.

I Sverige var det länge ovanligt att se kvinnliga bilförare bakom ratten. Den första svenska kvinnliga bilföraren var Alexandra Gjestvang, som började köra bil år 1903 och körde upp för sitt kompetensbevis år 1907. Idag kan både kvinnor och män köpa tjänstebil 2023 från holmgrens bil och på så vis ta sig till och från jobbet eller andra aktiviteter. Här finns många tjänstebilar i olika modeller och utföranden, som elbilar med hög elektrisk prestanda och plugin-hybrider.

Saudiarabiens kvinnliga taxichaufförer

I Saudiarabien var det tidigare förbjudet för kvinnor att köra bil, men för några år sedan togs körförbudet bort för att landets kvinnor lättare skulle komma in på arbetsmarknaden. Mai Shams el-Din är nu en av de första kvinnliga taxichaufförerna i Saudiarabien. Nu kan hon försörja sin femåriga dotter och sjuåriga son, och jobbet som chaufför ger henne en nödvändig inkomst.

Rätten att få köra bil har inte varit självklar i Saudiarabien utan är ett resultat av en lång feministisk kamp. Kvinnorättsaktivister som Aziza al-Yousef har genomfört aktioner för att demonstrera mot lagen som hindrade kvinnor i landet från att ta körkort och fritt köra bil om de ville. Hon fängslades år 2018 tillsammans med flera andra kvinnorättskämpar strax innan förbudet mot bilkörning för kvinnor lyftes.