Senaste inläggen

 • Ekonomisk jämställdhet

  Ekonomisk jämställdhet

  Det finns många olika sätt att mäta jämställdhet på. Ett av de viktigaste, men sorgligt nog ofta förbisedda, är ekonomisk jämställdhet. Visst pratas det om lönegapet mellan män och kvinnor, men bara på aggregerad nivå […]

   
 • Feministisk stadsplanering

  Feministisk stadsplanering

  Feminismen är en bred kyrka och dess idéer och krav kan appliceras på de flesta områden. Traditionellt i politiken har många feministiskt profilerade individer jobbat mycket med “mjuka” frågor, som socialtjänst och liknande. De senaste […]

   
 • Varannan damernas – jämställdheten är heterosexuell

  Varannan damernas – jämställdheten är heterosexuell

  Vår svenska jämställdhet grundar sig på normer kring heterosexualiteten, kvinnor och män ska genom jämställdheten vara varandras pusselbitar i samhällsorganiseringen. Inom alla sektorer i samhället ses en 60/40-regel som mål, men endast en yrkesgrupp lever […]

   
 • Jämställdhet i förhållandet – vid flytt och övrig vardag

  Jämställdhet i förhållandet – vid flytt och övrig vardag

  Att ha en jämställd relation med den man älskar kan innebära väldigt skilda saker för olika personer. Att dela på föräldraledigheten, ha gemensam ekonomi, att båda sköter hushållet och att ha lika mycket ansvar vid […]

   
 • Är misogyni ett skäl till uppsägning?

  Är misogyni ett skäl till uppsägning?

  En fråga som ofta kommer upp i debatter om feminism är var olika gränser ska gå. Att alla människor ska ha samma rättigheter, oberoende av exempelvis kön, ras och ålder borde vara en självklarhet men […]

   
 • Kritik mot feminism

  Kritik mot feminism

  För många människor är jämlikhet något självklart och i Sverige anses det vara en rättighet att alla är lika inför lagen. Medan det förr i tiden fanns ett klassamhälle där exempelvis en bonde som hade […]

   
 • Internaliserad misogyni

  Internaliserad misogyni

  Ingen är helt immun mot alla de intryck och tankar som samhället påtvingar oss. Det kan kännas helt legitimt att kritisera andra kvinnor för olika beteenden som vi känner inte stämmer överens med den bild […]

   
 • Den osynliga kvinnan

  Den osynliga kvinnan

  Vi blir alla äldre och det finns ingen som kommer undan; inte ens Dorian Gray klarade sig trots att hans åldrande endast syntes i en tavla på vinden! Med åldern kommer ofta vissa krämpor, men […]

   
 • Kvinnor inom sjukvården – förr och nu

  Kvinnor inom sjukvården – förr och nu

  Liksom många andra yrkesområden har kvinnor länge hållits borta från yrkestitlar inom sjukvården och så är situationen än idag i vissa länder. Även om vi i Sverige idag återfinner kvinnor i alla områden inom vården […]

   
 • São Paulo, Brazil - May 28, 2016: Women play drums in action for the rights of gay women and the end of the coup d'etat in the country

  Pionjären Fredrika Bremer

  Fredrika Bremer räknas som en pionjär inom kvinnokampen, och hennes feministiska ’manifest’, Hertha, kom ut redan 1856. Sett mot bakgrund av den senaste utvecklingen vad det gäller kvinnors rättigheter runt om i världen, är hennes […]

   
 
 
 
 
 
polaris