Det finns många olika sätt att mäta jämställdhet på. Ett av de viktigaste, men sorgligt nog ofta förbisedda, är ekonomisk jämställdhet. Visst pratas det om lönegapet mellan män och kvinnor, men bara på aggregerad nivå och sällan som en del av det dagliga jämställdhetsarbetet. Det finns dessutom få politiska initiativ som till exempel syftar till att jämna ut skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner genom att skapa möjlighet till att den parten som tjänar mest i ett förhållande kan överlåta kapital till den andre.

Fuck off-kapitalets betydelse

En annan vanlig ojämställdhet som sällan syns är skillnaden i mäns och kvinnors ägande och konsumtionsvaror. Kvinnan lägger ofta pengar på barn och hushåll, medan mannen köper kapitalvaror och sparar i fonder. Det här är något som framförallt får konsekvenser när ett förhållande närmar sig sitt slut. Om kvinnan helt saknar kapital blir det betydligt svårare att skilja sig och skaffa ett drägligt boende.

Här finns det både ett individuellt och ett parmässigt ansvar. Det här är en fråga som behöver lyftas tidigt i ett förhållande: Hur ser vi på intäkter, utgifter och tillgångar? Men som kvinna är det också smart att se till att ha ett eget fuck off-kapital, pengar som gör att du slipper stanna i ett dåligt förhållande. Det kan antingen röra sig om pengar på banken eller saker du kan sälja på en pantbank för att snabbt få loss kontanta medel. Smycken och konst är bra exempel på sådant en pantbank gärna tar emot. Om den du ska separera från är en riktig knöl kan du också ta med hans favoritinstrument eller hans kostymer och lämna in på en pantbank.

Gemensam eller delad ekonomi

En annan viktig ekonomisk jämställdhetsfråga är hur ni som par ska organisera er ekonomi. Om ni har varsitt konto där lönen kommer in och sen betalar hälften av alla hushållsutgifter brukar det kallas “delad ekonomi”. Det vill säga att oavsett hur mycket ni tjänar så betalar bägge lika mycket. Det här kan givetvis vara flytande, men i de flesta fall är det bäst för en relations hälsa att ha en tydlig struktur för vem som betalar vad och när.

Alternativet är att ha en gemensam ekonomi. Antingen genom att ha ett konto där ni för över pengar till hushållsutgifter, eller ett där alla pengar hamnar och är bägges. Om ni har den förra konstruktionen är det rättvisare att den som tjänar mer också betalar en proportionellt lika stor del av hushållsutgifterna.

Glöm inte juridiken

Ett sätt att skydda ditt fuck off-kapital, eller att göra antingen en separation eller ett dödsfall enklare, är att se till att ha papper på hur allt ska fördelas. Även om allt är bra nu är det ett smart drag att förbereda sig på det värsta. Om du till exempel ärvt ett hus, vad händer med det om relationen faller? Om ni levt ihop länge och du tagit ansvar för VAB och förskolelämningar samtidigt som din man gjort karriär, hur ska det påverka den ekonomiska uppgörelsen när ni går ifrån varandra?