Att ha en jämställd relation med den man älskar kan innebära väldigt skilda saker för olika personer. Att dela på föräldraledigheten, ha gemensam ekonomi, att båda sköter hushållet och att ha lika mycket ansvar vid en flytt är några saker som är viktigt för många. Vad är viktigt för dig, och hur är det med jämställdhet när man är från olika kulturer?

Låt flytten bli starten för mer jämställdhet

Befinner du dig i en relation där en av er är svensk och en av er kommer från annan kultur? Det kan vara helt fantastiskt, men det finns också risk för kulturkrockar som kan orsaka större eller mindre spänningar i förhållandet. Är din partner från en kultur som inte är lika jämställd som den svenska krävs det ofta många samtal och mängder med erfarenhet av vardagliga situationer för att upptäcka era likheter och skillnader. Är du en svensk kvinna är chansen stor att du är både stark och självständig, men som många av oss vet är det också lätt att vilja anpassa sig mycket efter den man älskar. Är du inte uppmärksam är risken att du tar på dig för mycket jobb i hemmet och ansvar för barnen, utan att tänka på att det underminerar jämställdheten. Kommer dagen när ni behöver flytta till ett större hem är det också viktigt att ansvaret i den processen delas av er båda. Få med din man i äventyret att hitta ett så perfekt hem som möjligt för er, och packa ihop ert nuvarande tillsammans. Ni kan med fördel anlita en flyttfirma i Linköping eller där ni bor; dels för att få hjälp med själva flytten, dels för att gemensamt ta farväl av det boende ni haft hittills. Har ni fram till nu haft bekymmer med jämställdheten kan flytten också innebära ett avstamp mot något nytt, där du tar tillbaka din styrka och självrespekt.

Låt båda utvecklas positivt

Redan innan flyttdagen är det viktigt att ni diskuterar hur ni vill ha det i ert nya hem. Vad känner du att du vill ändra på? För även om det ”bara” är en flytt så kan det bli ett hjälpmedel för att även utveckla er relation i en mer jämställd riktning. I Sverige tar vi sådant här för givet, och har din partner svårt att hänga med i svängarna kan du med all respekt visa honom vägen genom tips och förslag – det behöver inte vara bråkigt och svårt alla gånger. Med lite jobb och vilja kan den här flytten vara starten på ett helt fantastiskt kapitel i ert liv, där ni båda känner er fria och starka inom relationen.