Simone de Beauvoir är ett namn som varje människa som kallar sig feminist känner till. Det beror kanske framförallt på hennes mest kända verk, Det andra könet, och på den betydelse som det har haft för feminismen. Förutom feminist var dock de Beauvoir även existentialist och filosof, och en stor del av hennes författarskap behandlar etik och frågan hur man ska förhålla sig till sina medmänniskor. I takt med att hon själv blev äldre handlade hennes verk allt mer om hur samhället behandlar denna grupp.Simone_De_Beuvoir2

De Beauvoir föddes i en rik, högborgerlig familj i Paris år 1908. Kanske var det just på grund av klassen hon föddes i som hon hamnade där hon hamnade senare i livet; moderns hårda, katolska uppfostran gjorde nämligen att de Beauvoir revolterade mot allt vad katolicism och borgerlighet hette. Hon skulle också få som hon ville – efter första världskriget gick morfaderns bank i konkurs, och hela familjen hamnade i fattigdom. Om du själv ska satsa på ett företag av något slag är det viktigt att ha en ekonomisk buffert, för att inte samma sak ska hända dig. Om du inte har tillräckligt mycket pengar för insatsen i ditt företag kan du ansöka om ett lån på Advisa.

Redan när hon var 15 år gammal hade de Beauvoir bestämt sig för att bli författare. Under sina studier vid Université de Paris läste hon flera olika ämnen, bland annat matematik, litteraturhistoria och latin. Det ämne hon blev mest förtjust i var dock filosofi. Hon tyckte om det så mycket att hon till och med gick på föreläsningar i filosofi vid en skola som hon inte alls var inskriven vid, École normale supérieure. Det var på denna skola som hon så småningom träffade Jean-Paul Sartre, en likasinnad existentiell filosof som skulle bli hennes livskamrat. De var inte bara älskare, utan varandras redaktörer; de satt ofta på Café de Flore i Paris och kritiserade och diskuterade varandras arbeten och texter om feminism och existentialism. De var verkligen varandras livskamrater, då de nu ligger intill varandra även i döden, begravda i den stad de älskade, Paris. På de Beauvoirs begravning gick mer än 5 000 kvinnor i hennes begravningståg.