Karolina Widerström är en historiskt viktig kvinna av flera anledningar. Hon var aktiv i en rad politiska och sociala frågor, och kämpade till exempel för svensk rösträtt. Hon banade också väg för en mängd unga kvinnor och flickor som idag drömmer om att bli läkare, då hon var Sveriges allra första kvinnliga läkare.

Widerström föddes år 1856 i Helsingborg, men hennes familj flyttade till Stockholm år 1873. Hennes far var veterinär och gymnastiklärare, och ville att även hans dotter skulle bli gymnastiklärare. Därför fick hon studera vid Gymnastiska centralinstitutet under hennes två första år i huvudstaden. Därefter arbetade hon i två år som assistent åt professor Branting, och det var han som uppmuntrade henne att studera medicin. År 1884, efter flera års studier som bland annat innefattade en mediko-filosofisk examen vid Uppsala universitet och en medicine kandidatexamen vid Karolinska institutet, avlade hon således till slut en medicine licentiatexamen år 1888, också det vid Karolinska institutet.Widerström,_Karolina_ur_Cederschöld;_En_banbryterska_(1913)

Widerström arbetade för kvinnor på flera sätt än att kämpa för deras rösträtt. Hon ville till exempel att kvinnor skulle börja lära känna sina kroppar bättre, och klä sig hälsosammare. Sannolikt var det därför som hon valde att specialisera sig på kvinnomedicin och gynekologi, och hon arbetade under sitt yrkesverksamma liv mycket med sexualupplysning. Hon har också skrivit boken Kvinnohygien som publicerades 1899 och som kom att få stor genomslagskraft.

Widerström var också en drivande kraft bakom att debatten kring prostituerade i början av 1900-talet nyanserades. På denna tid hade man inför en reglementering av prostitution som innebar tvångsinspektioner av prostituerades hygien. Detta var för att stävja de sexuellt överförbara sjukdomar som spriddes. Widerström, tillsammans med Ulrich Müllern-Aspegren och två medlemmar ur regleringskommittén, Otto Westerberg och Johan Erik Johansson, argumenterade istället för frivillig vård, då de prostituerade självmant fick uppsöka läkare. Detta eftersom de menade att förtroende och tillit mellan patient och läkare var avgörande. Widerström pekade också ut anledningarna bakom prostitution, till exempel svältlöner, alkoholism och trångboddhet.

Idag har mansdominansen som fanns på Sveriges läkarutbildningar under större delen av 1900-talet förbytts mot en kvinnlig dominans. Chansen är alltså att du nästa gång du letar efter en tandläkare i Stockholm hittar fler kvinnliga läkare än manliga.