• Internaliserad misogyni

    Internaliserad misogyni

    Ingen är helt immun mot alla de intryck och tankar som samhället påtvingar oss. Det kan kännas helt legitimt att kritisera andra kvinnor för olika beteenden som vi känner inte stämmer överens med den bild […]

     
 
 
 
 
 
polaris