Ingen är helt immun mot alla de intryck och tankar som samhället påtvingar oss. Det kan kännas helt legitimt att kritisera andra kvinnor för olika beteenden som vi känner inte stämmer överens med den bild vi har om hur kvinnor bör vara, tycka och tänka. Problemet med detta är att denna tankegång är ickefeministisk och rent av sexistisk, även om de saker som kritiseras är sådant som ses som bakåtsträvande. Vår tendens till att kritisera kvinnor kan lätt komma ifrån så kallad internaliserad misogyni, alltså negativa associationer till sådant som uppfattas som kvinnligt.

Misogyni

Misogyni är ett annat ord för kvinnohat. Det bästa sättet att identifiera om man har tendenser till detta är att se hur man tänker kring olika saker. Bara avskyr man rosa, blommor och fjärilar utan att tänka efter varför? Associationen att sådant som är “flickigt” också är löjligt är mycket stark i dagens samhälle, och det kan vara mycket svårt att frigöra sig från denna tanke även som feminist. Uttrycken att “springa/kasta/låta som en tjej” används i stort sett alltid med negativ konnotation, trots att kampanjer på sista tiden har försökt ändra på den bilden.

Blir man irriterad på en person för att de gillar en viss klädstil som man själv ser som förtryckande eftersom den kan bidra till objektifiering av personen som bär den, snarare än de kulturella mönster som gör att folk väljer dessa plagg? Det spelar också in i de könsuttryck som transpersoner väljer att förstärka, vilket kan irritera många som känner att dessa uttryck är objektifierande. Något att ha i åtanke är att folk väljer att bära kläder som får dem att må bra och stärka sig själva, och att döma dem utifrån dessa val är en tankefälla. Ur någon annans synvinkel kan de istället vara frigörande, och frihet och jämlikhet för alla är ju vad feminism handlar om i grunden.

På arbetsplatsen

För att undvika denna typ av negativa tankar måste man analysera sina tankemönster i vardagen, inte minst på jobbet. Rekryteringsföretag som Placera Personal hjälper företag att hitta de perfekta anställda för varje tjänst, utan förutfattade meningar eller sexistiska tankegångar. De matchar inom ekonomi, marknadsföring och administration och nyckelorden i deras värdegrund är nyfikna, trygga och hängivna, något som alla arbetsplatser bör eftersträva att vara.

I ditt eget yrkesliv kan det vara bra att observera hur du själv agerar gentemot andra. Tycker du att andra kvinnor är tjatiga, tråkiga och dumma? Och kritiserar du en kvinnlig chef mer än du skulle en manlig? Det sistnämnda kan vara mycket svårt att veta, men fundera alltid på om din irritation är välgrundad eller ej. Tänk på att världen redan är aggressiv och avfärdande mot kvinnor och att försöka lyfta upp istället för att trycka ner. Genom att kontrollera våra egna beteenden kan vi komma långt.