Alla som läst något om feminismens historia håller sannolikt med om att litteratur och texter från feministiska författare har haft stor påverkan på dess utveckling. Det som alla däremot inte håller med om är vilken av dessa texter som ska anses vara den allra första feministiska texten.

Många föreslår ”Kvinnans värde”, som skrevs av William Page. William Page var en engelsk författare som levde mellan 1590 och 1663, och i hans manuskript, som har originaltiteln ”Womans worth”, argumenterar han (med hjälp av Bibeln) för att kvinnan är överlägsen mannen, och kritiserar även män. Han skrev bland annat ”Women do excel men in virtues and rare endowments of the minde, and I think we shall finde that herein also women doe farre outstrip men”. Med dagens ögon verkar det nästintill otänkbart att något liknande skrevs av en man i början av 1600-talet, så otänkbart att tidningen The Telegraph faktiskt felaktigt påstod att detta manuskript var skrivet av en okänd, kvinnlig författare.Mary_Wollstonecraft_by_John_Opie_(c._1797)

Trots att William Page alltså uttryckte tankar som överensstämmer med feminismen, fanns självklart inte feminismen som begrepp eller ideologi under hans levnad. En av de första texterna som var uttryckligen feministisk var istället ”Till försvar för kvinnans rättigheter”, skriven av Mary Wollstonecraft år 1792. Denna text skulle få stort inflytande på de feminister som under 1800-talet arbetade för att kvinnor skulle få utökade medborgerliga rättigheter. Wollstonecraft i sin tur var inspirerad av upplysningstankarna om frihet och jämlikhet, och den franska revolutionen. Hon upprördes över att kvinnor inte inkluderades i dessa tankar, och i sin text uttrycker hon grundtanken att en kvinna har samma intellektuella förmåga som en man – bristen på tillgång till utbildning var istället den främsta anledningen till ojämlikheten mellan könen.

Idag är det bästa sättet att sprida en text att publicera den i någon form på nätet, via en blogg, som ett inlägg i sociala medier, eller som en artikel i en tidning med nätupplaga. För att texten ska få effekt måste dock tillräckligt många hitta till den och dela den, och för att åstadkomma de där första läsarna kan man ta till andra medel. Ett är att dela ut profilprodukter med bloggens namn på, förslagsvis. Du kan till exempel beställa vattenflaskor i olika stilar och färger på Medtryck.com. Med rätt spridning kan dina texter kanske få samma inflytande som ”Kvinnans värde” och ”Till försvar för kvinnans rättigheter”.