• Ekonomisk jämställdhet

    Ekonomisk jämställdhet

    Det finns många olika sätt att mäta jämställdhet på. Ett av de viktigaste, men sorgligt nog ofta förbisedda, är ekonomisk jämställdhet. Visst pratas det om lönegapet mellan män och kvinnor, men bara på aggregerad nivå […]