• Kvinnors rätt till bilkörning

    Kvinnors rätt till bilkörning

    Kampen för kvinnors jämställdhet och lika rättigheter är global, och har handlat om allt från rösträtt till lika lön och rätt till barnomsorg. En rättighet som under lång tid förnekats kvinnor i vissa länder är […]