Senaste inläggen

 • Law, Book, Gavel

  Jämställdhet

  Alla önskar att ens barn blir behandlade lika, oavsett barnet är fött som en flicka eller pojke. Inte heller är frågan om jämställdhet detsamma som feminism. I Sverige, i dagens samhälle råder det fortfarande ojämställdhet […]

   
 • Voice of women

  Former av feminism

  I vissa kretsar är begreppet feminism som en röd flagga. En del gör likhetstecken mellan feminism och vänsterpolitiska inriktningar. Något som man skulle kunna säga stämmer till viss del. Jämställdhet och feminism är inte synonymer […]