Senaste inläggen

 • Gloria Steinem

  Gloria Steinem

  Gloria Steinem var en av de mest framstående personerna under 1960-talets och 1970-talets så kallade ”andra våg” av feminism. Hon är än idag en viktig röst i frågor som rör feminism och jämlikhet, och reser […]

   
 • Karolina Widerström

  Karolina Widerström

  Karolina Widerström är en historiskt viktig kvinna av flera anledningar. Hon var aktiv i en rad politiska och sociala frågor, och kämpade till exempel för svensk rösträtt. Hon banade också väg för en mängd unga […]

   
 • De första feministiska texterna

  De första feministiska texterna

  Alla som läst något om feminismens historia håller sannolikt med om att litteratur och texter från feministiska författare har haft stor påverkan på dess utveckling. Det som alla däremot inte håller med om är vilken […]

   
 • Simone de Beauvoir

  Simone de Beauvoir

  Simone de Beauvoir är ett namn som varje människa som kallar sig feminist känner till. Det beror kanske framförallt på hennes mest kända verk, Det andra könet, och på den betydelse som det har haft […]

   
 • Den kvinnliga rösträttens historia

  Den kvinnliga rösträttens historia

  Idag är det i de flesta länder i världen en självklarhet att kvinnor, precis som män, ska få rösta. Så har det dock långtifrån alltid varit – i Liechtenstein infördes allmän rösträtt för kvinnor så […]

   
 • Kvotering

  Kvotering

  Enligt Svenskt Näringsliv innebär kvotering raka motsatsen till jämlikhet. De menar att särbehandling och olika spelregler aldrig har skapat rättvisa – tvärtom. Denna slutsats är intressant för den bekräftar ju den subtila kvotering dagens system […]

   
 • Law, Book, Gavel

  Jämställdhet

  Alla önskar att ens barn blir behandlade lika, oavsett barnet är fött som en flicka eller pojke. Inte heller är frågan om jämställdhet detsamma som feminism. I Sverige, i dagens samhälle råder det fortfarande ojämställdhet […]

   
 • Voice of women

  Former av feminism

  I vissa kretsar är begreppet feminism som en röd flagga. En del gör likhetstecken mellan feminism och vänsterpolitiska inriktningar. Något som man skulle kunna säga stämmer till viss del. Jämställdhet och feminism är inte synonymer […]

   
 
 
 
 
 
polaris